Zasoby leśne

Na terenie nadleśnictwa Górowo Iławeckie przeważają siedliska liściaste. Przeciętna zasobność naszych lasów wynosi 182 m3/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie ze względu na różnorodność gatunkową drzewostanów oraz lokalizację (z dala od strefy zagrożenia przemysłowego) nie jest szczególnie narażone na gradacje szkodliwych owadów oraz grzybów, a także szkody przemysłowe.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie znajduje się 10 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 7 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Wszystkie obwody łowieckie z terenu nadleśnictwa należą do Rejonu Hodowlanego nr 1a – Mazury Północne, podobnie jak Nadleśnictwa Bartoszyce oraz Srokowo.

Certyfikaty

RDLP w Olsztynie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.