Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie znajduje się 10 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 7 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Wszystkie obwody łowieckie z terenu nadleśnictwa należą do Rejonu Hodowlanego nr 1a – Mazury Północne, podobnie jak Nadleśnictwa Bartoszyce oraz Srokowo.

mapa w dużej rozdzielczości

 

Dzierżawcami obwodów łowieckich są koła:

  • "Ruczaj" - Bartoszyce - obwód nr 20
  • "Jeleń" - Lidzbark Warmiński - obwody nr 21, 77
  • Pracowników Nauki - Warszawa - obwód nr 22
  • "Leśnik" - Lidzbark Warmiński - obwód nr 76
  • "Dzik" - Bartoszyce - obwód nr 47
  • "Leśnik" - Górowo Iławeckie - obwody nr 48, 49, 50
  • "Łoś" - Olsztyn - obwód nr 23

Zwierzyna łowna żyjąca w łowiskach to:

  • zwierzyna gruba: łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik
  • zwierzyna drobna: lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, kuropatwa, gęś, kaczka, gołąb, słonka, łyska.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie Rocznych Planów Łowieckich opiniowanych przez właściwych terytorialnie Wójtów Gmin oraz Powiatowych Lekarzy Weterynarii, uzgadnianych z Polskim Związkiem Łowieckim i zatwierdzanych przez Nadleśniczego; w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany. Dla Rejonu Hodowlanego nr 1a – Mazury Północne obowiązuje plan z 27 marca 2017 r. opracowany na okres od 1.04.2017r do 31.03.2027 r.

Stan zwierzyny wg inwentaryzacji na 10 marca 2021 roku

Lp.

Gatunek

Ilość

1

łoś

110 szt.

2

jeleń europejski

769 szt.

3

daniel

35 szt.

4

sarna

2186 szt.

5

dzik

74 szt.