Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie nadleśnictwa Górowo Iławeckie przeważają siedliska liściaste. Przeciętna zasobność naszych lasów wynosi 182 m3/ha.

Dominującym typem siedliskowym w Nadleśnictwie jest Lśw (51,47%) oraz LMśw (19,92%). Siedliska borowe zajmują 10,02 % natomiast lasowe i olesy 89,98% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.