Lista aktualności Lista aktualności

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się trzy użytki ekologiczne. Dwa z nich „Malina moroszka" oraz „Moroszka na Toprzynach" zostały utworzone w celu ochrony stanowisk maliny moroszki  Rubus chamaemorus, rośliny reliktowej.

Użytek ekologiczny „Grądzik" o powierzchni 95,09 ha, został utworzony w celu zachowania i ochrony miejsc żerowania i bytowania bociana białego.W pobliskich miejscowościach: Żywkowo, Toprzyny, Grądzik znajduje się około 60 gniazd tego ptaka.Często spotykana w górowski lasach jest melanistyczna - czarna odmiana żmii zygzakowatej.

Ponadto na użytku ekologicznym znajdują się trzy wylęgarnie węży, utworzone  w celu stworzenia miejsc dogodnego rozmnażania dla żmii zygzakowatej oraz zaskrońca zwyczajnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmija zygzakowata - fot. Arkadiusz Chodara   Zaskroniec zwyczajny - fot. Arkadiusz Chodara