Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie) z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach leśnych, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Leśnicy w swojej pracy korzystają z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. gleboznawstwa, botaniki i fizjologii roślin, dążą do optymalnego dostosowania składu gatunkowego przyszłego lasu do warunków glebowo-siedliskowych, dzięki temu las jest odporny na szkody ze strony szkodników owadzich, jak również na  czynniki przyrody nieożywionej.

  

Nadleśnictwo corocznie wykonuje następujące zadania gospodarcze:

 

  • odnowienia i zalesienia na powierzchni ok. 137,15 ha,
  • pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów w uprawach leśnych na powierzchni ok.   597,18 ha,
  • pielęgnowanie upraw leśnych – czyszczenia wczesne na powierzchni ok.105,88.ha,
  • pielęgnowanie młodników – czyszczenia późne na powierzchni ok. 222,65 ha.

 

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się obiekty selekcji nasiennej:

 

  • Drzewa mateczne – Jawor 3 szt.
  • Gospodarcze    Drzewostany   Nasienne   –   61  szt.  (254,04 ha),  sosna  –  18 szt.
  • (71,66 ha), świerk – 5 szt. (16,87 ha),  brzoza – 11 szt. (49,18 ha), buk – 4 szt. (19,47 ha), dąb szypułkowy – 20 szt. (92,21 ha),  olsza 1 szt. (1,92 ha), lipa – 1szt. (1,60 ha), jesion – 1 szt. (1,13 ha).
  • Źródła  nasion  –  10 szt.- ),  jawor 2 szt.  (5,19 ha),  grab – 1 szt.  (1,89 ha),  klon –

1 szt. (0,15 ha), , czereśnia ptasia – 2 szt. (4,28 ha),  lipa – 1 szt. (2,06 ha), daglezja – 3 szt (2,05 ha.

 

Szkółkarstwo

 

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się szkółka leśna położona w leśnictwie Nowa Wieś.

Powierzchnia  produkcyjna  szkółki  wynosi  6,20 ha,  produkcją  objęte  są  gatunki drzew

i krzewów leśnych, sadzonki głównie wielolatki  wykorzystywane są na potrzeby odnowień

i zalesień gruntów nadleśnictwa.