Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, w celu przybliżenia wiadomości o lesie i jego funkcjach, w 1997 roku utworzyło leśną ścieżkę dydaktyczno – przyrodniczą. Ścieżka znajduje się w Leśnictwie Dzikowo, wokół najwyższego wzniesienia w okolicy Góry Zamkowej (216 m n. p. m.), około 8 km od Górowa Iławeckiego. Źródła podają,
że w miejscu tym znajdował się gród obronny (umocnienia drewniano-ziemne). Było to także miejsce kultu pogańskich Prusów.

W czasie II Wojny Światowej na pobliskich wzgórzach rozlokowano stanowisko lokalizacyjne i naprowadzania nocnych myśliwców Luftwaffe o kryptonimie "Korinthe". Jej elementy najprawdopodobniej znajdowały się także na Górze Zamkowej, jednakże powojenne przebudowy uniemożliwiają potwierdzenie tej informacji.

Na Górze Zamkowej prowadził obserwacje i pomiary  Fryderyk Wilhelm Bessel (1784-1846) - Profesor Uniwersytetu Królewieckiego i założyciel tamtejszego obserwatorium astronomicznego, wybitny naukowiec i astronom.
 

Tu na południowych stokach Góry Zamkowej bierze początek malownicza rzeka Wałsza, prawy dopływ Pasłęki.

U stóp Góry Zamkowej znajduje się ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza o długości
3 km. Poprowadzona została przez tereny urozmaicone licznymi pagórkami, dolinami
i wąwozami, ukształtowanymi ostatnim zlodowaceniem. Tablice poglądowe umieszczone na ścieżce umożliwiają zapoznanie się z zagadnieniami gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

W 2018 r. na zboczu góry wybudowano dwie wiaty rekreacyjne, w których można odpocząć po wspinaczce na szczyt.

 

Nieopodal na wschodzie znajduje się drewniany pomost, który jest doskonałym punktem obserwacyjnym dla miłośników ptaków wodnych i organizmów bezpośrednio związanych z tym środowiskiem życia. Licznie występują tu żurawie, których śpiewem można się delektować.  Wytrawni obserwatorzy mogą wypatrzeć wysoko w przestworzach krążącego bielika lub orlika krzykliwego.

Górę Zamkową na stokach otacza bujny liściasty las. Razem tworzy to urokliwy zakątek przyrodniczy warty odwiedzenia.

Około 4 km na północ od ścieżki edukacyjnej znajduje się  Florystyczny Rezerwat Przyrody  „Jezioro Martwe".

Na terenie Leśnictwa Jagodowo przy szlaku Green Velo, pomiędzy miejscowościami Nerwiki a Wielochowo, znajduje się nowo powstała wiata. Można tam odpocząć w trakcie podróży w przyjemnym otoczeniu lasu.