Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pożar lasu to niekontrolowany proces palenia się biomasy na gruncie leśnym, który wybucha i rozprzestrzenia się w lesie lub na innych obszarach, po czym rozprzestrzenia się na las.

Pożary należą bezdyskusyjnie do jednych z największych zagrożeń trwałości lasu oraz innych ekosystemów lądowych. Na zagrożenie pożarowe lasu ma wpływ szereg czynników spośród których wyróżnić można trzy podstawowe: położenie geograficzne, warunki klimatyczne oraz szatę roślinną. Aby efektywnie zapobiegać tego typu klęskom żywiołowym na terenach leśnych ważne jest odpowiednie przygotowanie nadleśnictw z ochrony przeciwpożarowej.

Jeden ratownik w ciągu 15 minut jest więcej wart przy pożarze lasu niż 100 strażaków po godzinie".(Wiktor Wiśniewski Organizacja i technologia Gaszenia Pożarów Lasu", SA PSP Poznań 2001, str. 91)

Dla każdego obszaru Nadleśnictwa na podstawie określonych parametrów dokonuje się kategoryzacji zagrożenia pożarowego lasu. Nadleśnictwo Górowo Iławeckie zaliczone jest do III kategorii zagrożenia pożarowego co oznacza małe zagrożenie. Głównym źródłem pożarów są przerzuty ognia z gruntów nieleśnych.  Liczba pożarów na gruntach leśnych jest niewielka, mają one małą powierzchnię i występują sporadycznie, a największe niebezpieczeństwo istnieje w okresie od wczesnej wiosny do późnego lata, kiedy wzrasta liczba turystów odwiedzających las oraz kiedy ma miejsce wypalanie łąk i ugorów. Najbardziej narażone są uprawy na gruntach porolnych, na których znajduje się duża ilość biomasy.

Niestety głównym sprawcą pożarów wciąż pozostaje człowiek, dlatego istotą w zapobieganiu pożarom jest prowadzenie działań informacyjno –ostrzegawczo -propagandowych.

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie znajduje się wiele tablic informacyjno – ostrzegawczych ustawionych przy drogach publicznych, parkingach leśnych oraz na skraju kompleksów leśnych. Jest to jedna ze stałych form prowadzenia działalności przeciwpożarowej.

Kolejnym elementem są poprawnie prowadzone działania gospodarcze i hodowlane, m.in. formy zmieszania gatunków iglastych (łatwopalnych) i liściastych (trudno zapalnych).

Duże znaczenie ma odpowiednie utrzymanie dróg dojazdowych i pożarowych oraz utrzymanie punktów czerpania wody.

Pozostałe zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej to:

- techniczne przygotowanie do gaszenia pożaru lasu

- system obserwacyjno – alarmowym

- naziemne i lotnicze patrole przeciwpożarowe

- punkty alarmowo  - dyspozycyjne

- bazy sprzętowe.