Aktualności

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie pośród morenowych wzniesień przeplatanych strumieniami i podmokłymi, zabagnionymi dolinkami, zachowały się stanowiska jednego z najrzadszych gatunków naszej flory, maliny moroszki (Rubus chamaemorus L.).