Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie Prawo zamówień publicznych

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wprowadzeniem decyzji Nr 499 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dot. kontraktowania usług leśnych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zamierza przeprowadzić w dniach 16 i 17.11.2016r. szkolenia z ww. zakresu.

Orientacyjny koszt szkolenia na 1 osobę to 100-150 zł. Prosimy o pilne (do  dnia 08.11.2016r) zadeklarowanie udziału  w tym szkoleniu. W deklaracji proszę podać pełną nazwę zakładu , adres, nr nip , nr tel. kontaktowego , adres e-mail. Zgłoszenie proszę składać w sekretariacie nadleśnictwa (tel. 89 76 11 930, gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl).