Lista aktualności Lista aktualności

Ratowali wędkarza nad jeziorem Solno

W nocy z dnia 9 na 10 maja 2018 roku, nad jeziorem Solno odbyła się jedna z konkurencji XVI Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym. W upozorowanej akcji ratunkowej uczestniczyli nasi Strażnicy leśni.

Organizatorem XVI Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach. W akcji brało udział dwadzieścia jednostek Pogotowia Ratunkowego, w tym dwie z Ukrainy. Nasza jednostka Straży Leśnej miała kluczowy udział w zbudowaniu realizmu pozorowania akcji medycznej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Konkurencja odbywała się na dwóch odrębnych stanowiskach, które były wyposażone w  fantomy. Obsadę stanowili funkcjonriuszez Posterunku Straży Leśnej – Komendant Piotr Koć oraz Strażnik leśny – Jarosła Błażejewski. Strażnik Tomasz Bilkiewicz oraz podleśniczy leśnictwa Mała Wola Mateusz Szlufik pełnili funkcję osób zabezpieczających.

Konkurencja polegała na symulacji zasłabnięcia jednego z wędkarzy wypoczywającego nad jeziorem (fantom), do którego wezwano (funkcjonariusz Straży Leśnej, pełniący rolę drugiego turysty) medyczne służby ratownicze. Osoba wzywająca (Strażnik leśny) po przybyciu na miejsce zespołu ratowniczego  przekazywała zgodnie ze scenariuszem informacje na temat zdarzenia.

Udział w Mistrzostwach pracowników nadleśnictwa stanowił bardzo istotny element szkoleniowy w zakresie postępowania i zachowania się w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń, związanych z zagrożeniem życia i zdrowia osób przebywających na terenach leśnych (turyści, pracownicy wykonujący prace na rzecz LP).