Lista aktualności Lista aktualności

Poezja dla niepodległej

Poezja polskich poetów o tematyce patriotycznej była przewodnim motywem konkursu dla najmłodszych, który przeprowadzony został w piątek 14 grudnia w gościnnych pomieszczeniach Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.

W konkursie wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej przygotowane przez swoich nauczycieli oraz rodziców.

Przygotowując się do konkursu, zorganizowanego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, młodzi mistrzowie słowa recytowanego wybrali poezję klasyków, między którymi znalazły się utwory tak wybitnych twórców, jak Jan Kochanowski, Leopold Staff, Julian Tuwim, Tadeusz Różewicz, Joanna Białobrzeska, Krzysztof Kamil Baczyński, Adam Asnyk i inni.

Po wysłuchaniu ponad dwudziestu interpretacji, komisja konkursowa udała się na naradę, po której zostały ogłoszone wyniki. Trzy pierwsze miejsca zajęły dziewczęta:

- Wiktoria Pacewicz;

- Oliwia Nakrewicz;

- Oliwia Tobisz.

Przewodniczący komisji z satysfakcją podkreślił wspaniały poziom przygotowania oraz interpretacji utworów poetycznych. Wszystkie dzieci do konkursu przygotowały się należycie wszystkie zasłużyły na uznanie. Dlatego też każdy z uczestników, prócz dyplomu, otrzymał upominek ufundowany przez górowskie nadleśnictwo.

 

Przeprowadzony po raz drugi konkurs poezji to wynik dobrej współpracy Szkoły Podstawowej, a w szczególności pomysłodawcy, kierownika biblioteki szkolnej pana Wiesława Chmielewskiego, oraz Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, reprezentowanego przez nadleśniczego, pana Waldemara Ostrowskiego.

BT