Lista aktualności Lista aktualności

Malina moroszka - relikt epoki lodowcowej w naszym Nadleśnictwie

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie pośród morenowych wzniesień przeplatanych strumieniami i podmokłymi, zabagnionymi dolinkami, zachowały się stanowiska jednego z najrzadszych gatunków naszej flory, maliny moroszki (Rubus chamaemorus L.).

Malina moroszka jest reliktem glacjalnym, co oznacza, że jest rośliną okresu lodowcowego, która pozostała na dogodnych siedliskach po ustąpieniu lodowca z terenu Polski. Jak podaje literatura na terenie kraju znanych jest jedynie kilkanaście stanowisk tego skrajnie rzadkiego gatunku.

W latach 2019-2020 na terenie naszego Nadleśnictwa Leśniczy Leśnictwa Orsy Pan Andrzej Chojnacki przeprowadził inwentaryzację stanowisk tego gatunku. Zakres badań obejmował przegląd znanych stanowisk oraz poszukiwania nowych, na potencjalnych dla tego gatunku siedliskach.

Wykonana inwentaryzacja wykazała że w naszym Nadleśnictwie mamy największe skupiska stanowisk maliny moroszki w Polsce północno-wschodniej o łącznej powierzchni ok. 70 ha.

       

Przeważająca część lokalnych populacji moroszki występuje w zwartych płatach, w formie porozrywanych kobierców. Najlepszymi natomiast cechami rozwojowymi charakteryzują się rośliny rosnące na siedlisku boru bagiennego o odpowiednim uwilgotnieniu podłoża. Takie warunki pozwalają obserwować wiosną aspekt kwitnienia tego gatunku jak i owocowania w okolicach sierpnia co jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.

Obecnie na terenie Polski jest to gatunek zagrożony wyginięciem, zamieszczony w „Polskiej czerwonej księdze roślin” i podlegający ścisłej ochronie prawnej.