Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE - OBSZARY HCVF

Zgodnie z zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie informuje o konsultacjach społecznych HCVF 4.1.
 
Do 21 września 2021 r. można składać uwagi i propozycje do zamieszczonego poniżej wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg. kryteriów HCVF 4.1. Szczegółowych informacji udziela Marek Sieniuć, e-mail:marek.sieniuc@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (89) 761 19 30.