Lista aktualności Lista aktualności

Jak leśnicy monitorują przyrodę?

Przeminął wrzesień, a z nim czas prowadzonego w Nadleśnictwach monitoringu przyrodniczego.

Obserwacje prawnych form ochrony przyrody oraz roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową prowadzą Leśniczowie. Jak wygląda to w praktyce? Jeśli na terenie Leśnictwa znajduje się okaz rośliny, która jest objęta ochroną to Leśniczy monitoruje czy stanowisko to wciąż istnieje i jak zmienia się w kolejnych latach, wprowadzając dane w odpowiedni formularz. Tak uzupełnione formularze trafiają do Nadleśnictw gdzie zostają zestawione, a wyniki monitoringu przyrodniczego między innymi zamieszczane są na stronie internetowej.

Nowe perełki…

Podczas wykonywania swojej pracy zdarza się, że przypadkiem Leśniczy trafia na jakieś nowe odkrycie. Takim właśnie nowym odkryciem w tym roku, w naszym Nadleśnictwie, okazał się Podejźrzon marunowy Botrychium matricariifolium. Ta rzadka na naszym terenie roślina to paproć wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin ,chroniona w całej Europie, objęta Konwencją Berneńską. W Polsce do tej pory odnotowano ponad 220 miejsc występowania tego gatunku, jednak obecnie nie wszystkie są potwierdzone. Paproć ta jest trudna do monitorowania z uwagi na fakt, że rośliny pojawiają się co 2 lub nawet co kilka lat, przy czym w terenie widoczna jest przez bardzo krótki okres - od maja do czerwca, czasami do lipca. Specyficzna biologia gatunku utrudnia ocenę rzeczywistego stanu, obecnie twierdzi się, że podejźrzon marunowy jest gatunkiem wymierającym, zakwalifikowano go do kategorii CR jako gatunek krytycznie zagrożony wymarciem.