Lista aktualności Lista aktualności

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019

Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są w Polsce od ponad 25 lat. W obchodach uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Celem tych obchodów jest propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rozumianego jako dobro wszystkich narodów. Jest to promocja lokalnych zasobów dziedzictwa i zwrócenie uwagi na ich różnorodność i bogactwo.

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są pod hasłem „Polski splot”(założenie Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości).

14 września 2019  Nadleśnictwo Górowo Iławeckie wzięło udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Na wstępie przedstawiono uczestnikom prezentację w której omówiono specyfikę gospodarki leśnej Nadleśnictwa, jego zasoby przyrodnicze, a także zarys historyczny oraz zasoby kulturowe tych ziem.

Następnie uczestnicy zdobyli najwyższy szczyt Wzniesień Górowskich - Zamkową Górę (241 m n.p.m.), na której znajduje się ścieżka edukacyjna przygotowana przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie. Po zajęciach terenowych uczestnicy zwiedzali Muzeum Miejskie w Górowie Iławeckim prowadzone przez Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie Ziemi Górowskiej „DREYSE”. Ostatnim punktem zwiedzania była cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Podsumowanie zajęć odbyło się na ternie „Leśnej Polanki” – nowopowstałym obiekcie edukacyjno-wypoczynkowym położonym przy siedzibie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.