Lista aktualności Lista aktualności

Trójkąt Lidzbarski na mapie

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie wydało mapę tematyczną - „Trójkąt Lidzbarski - mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie”. Opracowanie jest efektem prac badawczych prowadzonych przez autorów od 2008 roku, a także inwentaryzacji prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa w ostatnim czasie.

 

Niniejsze wydanie stanowi trzecią cześć serii i jest kolejnym krokiem zmierzającym do zinwentaryzowania całości umocnień Trójkąta Lidzbarskiego znajdujących się na terenie Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Olsztynie.

Opracowanie obejmuje 31 kilometrowy fragment linii obronnej (czwarty i fragmenty trzeciego i piątego odcinka dywizyjnego), na którym zinwentaryzowano łącznie 227 schronów i inne   obiekty towarzyszące.

Mapa ułatwia zwiedzanie najciekawszych schronów, dostarcza wielu informacji. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zawiera tłumaczenia na język angielski.

Mapa jest dostępna w siedzibie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie.