Wydawca treści Wydawca treści

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie informuje, że za zgodą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie dokonało delimitacji lasów uznanych jako HCVF 3.1. Powołano również nowe ekosystemy referencyjne oraz dodatkowo powierzchnie ochronne.

Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary pozostawiane są bez ingerencji człowieka. W ekosystemach referencyjnych nie pozyskuje się drewna.

Powierzchnie ochronne to tereny utworzone  przede wszystkim dla ochrony gatunku, siedliska, ekosystemu, cech naturalnych lub innych specyficznych dla siedlisk i wartości ze względu na ich znaczenie dla środowiska naturalnego i kulturowego. Na powierzchniach ochronnych prowadzi się monitoring, ocenę lub badania, niekoniecznie wykluczając możliwość prowadzenia działań gospodarczych.

Osoba wyznaczona do konsultacji społecznych obszarów HCVF :

Kinga Chodara, tel. 89 761-19-30, e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl