Wydawca treści Wydawca treści

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie zostały wyznaczone:

- lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC – Polska”;

- ekosystemy referencyjne - powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, takie obszary pozostawiane są bez ingerencji człowieka, w ekosystemach referencyjnych nie pozyskuje się drewna.

 

Lay o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz systemy referencyjne podlegają stałemu monitoringowi, pod kątem pełnienia przez nie określonych funkcji oraz występujących zagrożeń, mogących wpłynąć na obniżenie ich przyrodniczej wartości.

Prowadzony w Nadleśnictwie w 2020 roku monitoring w wyżej wymienionym zakresie nie wykazał zagrożeń dla żadnej z kategorii lasów HCVF oraz ekosystemów referencyjnych.

 

Osoba wyznaczona do konsultacji społecznych obszarów HCVF :

Kinga Chodara, tel. 89 761-19-30, e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl