Lista aktualności Lista aktualności

Sadzenie lasu w Leśnictwie Jagodowo

Dlaczego drzewa są tak ważne? Ponieważ odgrywają znaczącą rolę w ekosystemie: produkują tlen, konsumują dwutlenek węgla, stabilizują klimat, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, stanowią najważniejszy składnik lasów. To tylko część ich niezwykle ważnych cech.

O tym, że rola drzewa w naturze jest bardzo ważna wiedzą doskonale podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim. Już piąty raz razem z leśniczym Leśnictwa Jagodowo zorganizowali akcję sadzenia lasu, przyczyniając się do wzrostu powierzchni lasów w Polsce. Jesteśmy dumni, że podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy niezmiennie współpracują z leśniczym i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna przez kolejne lata.