Lista aktualności Lista aktualności

Rośnie nowe pokolenie!

Wiosna to dla wielu leśników najważniejszy okres w roku. Dlaczego? Otóż w okresie wiosennym w każdym leśnictwie naszego kraju rozpoczyna się coroczna akcja sadzenia lasu. Jak akcja sadzenia lasu wygląda w naszym nadleśnictwie?

Zaczęło się od wybrania powierzchni, które będą przeznaczone do odnowień i zalesień. Odnowienie to ponowne wprowadzenie drzew na pozycje pozrębowe. Ich celem jest zachowanie oraz wzbogacanie lasów istniejących. Natomiast zalesienie to tworzenie nowych lasów w miejsca, gdzie do tej pory ich nie było. Następną czynnością było wybranie gatunków, które zostaną posadzone. Jest to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Należy przy tym brać pod uwagę to, że każdy gatunek ma swoje odpowiednie wymagania życiowe (np. sosna zwyczajna to gatunek światłożądny, ale ma małe wymagania cieplne, glebowe i wodne, a świerk pospolity ze względu na płaski system korzeniowy do wilgoci gleby ma duże wymagania, ale za to dość dobrze znosi ocienienie).  Kolejną czynnością było przygotowanie gleby poprzez wyoranie pasów oraz bruzd. Większą część gleb przygotowaliśmy już jesienią. Aby wszystkie sadzonki zostały poprawnie posadzone musieliśmy jeszcze wyliczyć więźbę sadzenia. Jest to sposób rozmieszczenia poszczególnych sadzonek od siebie. Do jej wyliczenia potrzebna jest wiedza na temat zalecanej odległości między sadzonkami oraz odległości między sąsiadującymi pasami. Po wykonaniu tych wszystkich czynności i nadejściu wiosny akcja sadzeniowa nareszcie się rozpoczęła!

 

W tym roku odnowimy łącznie ponad 62 ha lasu oraz zalesimy prawie 5ha gruntów porolnych. Czołówkę podczas tegorocznej akcji sadzenia lasu stanowią dąb (111 tys. sadzonek), buk (91 tys. sadzonek) oraz olcha (77 tys.). Poza tym sadzimy także sosnę, świerka, modrzewia, lipę drobnolistną, brzozę brodawkowatą, klona jawora, jesiony, graby oraz gatunki biocenotyczne, czyli gruszę i jarzęba pospolitego.

 

Dużo pracy już mamy wykonanej, na większości powierzchni już możemy cieszyć oko nowym pokoleniem lasu, ale są też miejsca, gdzie sadzenie jeszcze trwa. Tegoroczne odnowienie planujemy zakończyć w tym tygodniu.