Lista aktualności Lista aktualności

Nadzwyczajna inwentaryzacja dzików

W sobotę, 22 października na polecenie Ministra Środowiska i zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 498 z dnia 29.09.2016 roku przystąpiliśmy do wykonania nadzwyczajnej inwentaryzacji dzików.

O 7 rano 193 osoby - w tym pracownicy Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, członkowie Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, przedstawiciele nauki,starostwa, straży granicznej, straży pożarnej, pracownicy Zakładów Usług Leśnych oraz mieszkańcy gminy i miasta Górowo Iławeckie - spotkały się na zbiórce przy siedzibie nadleśnictwa, aby przystąpić do inwentaryzacji. Przybyłych powitali Pan Nadleśniczy Ryszard Ziemblicki oraz przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego Pan Marek Gajos. Następnie Specjalista Służby Leśnej zajmujący się łowiectwem Pan Sylwester Ulejczyk przypomniał o metodzie liczenia, a także o zasadach BHP. Inwentaryzacja została przeprowadzona metodą pędzeń próbnych. Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup, które dokonały liczenia dzików w 16 miotach. Ogólna powierzchnia miotów wyniosła  2.111,50 ha, co stanowi ok. 11% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Zainwentaryzowano łącznie 30 dzików. W przypadku naszego Nadleśnictwa zagęszczenie dzików na 1km wynosi 0,4 sztuki.