Lista aktualności Lista aktualności

Na wagary do lasu!

Dzień 21 marca to nie tylko dzień wagarowicza związany z obchodami 1 Dnia wiosny, ale również Międzynarodowy Dzień Lasów. W tym dniu zachęcamy społeczeństwo do odwiedzenia najbliższego lasu, w którym widać już pierwsze oznaki wiosny.

Światowe święto lasu w dniu 21 marca ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku, choć w Polsce Święto Lasu obchodzono już w 1933 roku. Z tej okazji Lasy Państwowe organizują różnego rodzaju akcje promujące ochronę zasobów leśnych oraz swoją działalność i realizowane  projekty. Należy tu podkreślić, że dzięki racjonalnej gospodarce jaką prowadzą Lasy Państwowe polskich lasów wciąż przybywa.

Lasy pełnią bardzo ważną rolę w środowisku - oczyszczają powietrze, hamują procesy zmiany klimatu, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, zapobiegają erozji gleb, chronią nas przed powodziami, jak również w swoich komórkach wiążą dwutlenek węgla. Lasy w umiarkowanej strefie klimatycznej są najmniej zniekształconą formacją przyrodniczą. Stanowią ważny czynnik zachowujący równowagę ekologiczną na naszej Planecie oraz kształtują jakość życia człowieka.

Szanujmy lasy, bo gdyby nie one nie było by życia na Ziemi!