Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE - OBSZARY HCVF i EKOSYSTEMY REFERENCYJNE

Autor zdjęcia: Seweryn Maliszewski

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3 i ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne.

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie informuje, że w dniu 17.05.2019 r. zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF i ekosystemów referencyjnych.

„9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”. – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. FSC-Polska. https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów HCVF i ekosystemów referencyjnych zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest:
- z ramienia Nadleśnictwa Górowo - Marek Durak tel. 89 761-19-30,
e-mail: marek.durak@olsztyn.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres: Nadleśnictwo Górowo Iławeckie ul. Sikorskiego 30A 11-220 Górowo Iławeckie lub drogą elektroniczną,
na adres e-mail:
gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik w niniejszym ogłoszeniu do dnia 14.06.2019 r.

Ogłaszam, że konsultacje odnośnie HCVF 3.1 i 3.2, a także ekosytemów referencyjnych zotały zakończone  z dniem 20-06-2019r. Wszystkim zainteresowanym stroną dziękujmy za współpracę.

 

Materiały do pobrania: