Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs o różnorodności biologicznej naszego kraju

Konkurs był częścią projektu ekologicznego opracowanego przez nauczyciela biologii Pana mgr Witolda Kozubel, w którym szkoła uczestniczy. W pomoc w zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu zaangażowało się Nadleśnictwo Górowo Iławeckie.

Ufundowało również drobne nagrody dla wszystkich uczestników. Nagrody książkowe dla najlepszej „10-tki" zostały zakupione z pieniędzy przekazanych przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

Po rozdaniu nagród przed budynkiem szkoły uczniowie i organizatorzy wspólnie zasadzili sadzonki buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) oraz dębu szypułkowego (Quercus robur L.).

W ramach tego samego projektu uczniowie wyjechali również na wycieczkę edukacyjną do Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni gdzie zwiedzili Muzeum Przyrody oraz odbyli zajęcia terenowe prowadzone przez pracownika Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Rezerwacie Zakręt.

Cieszymy się, że szkoła dba o edukację przyrodniczą swoich uczniów i uczestniczy w tego typu projektach. Bardzo chętnie będziemy wspierać takie działania i angażować się w ich realizację.